Зростаючі ціни на енергоносії та трудові ресурси змушують виробників за допомогою автоматизації процесів знижувати залежність від людського фактору та неефективного використання енергоресурсів. Клітичні комп'ютери надійно тримають технологію незалежно від погодних умов і досвіду персоналу, раціонально використовують енергоресурси, звільняють руки операторів і голови технологів для інших робіт.