Робоче вікно екрану кліматичного комп'ютера на 6 камер вирощування грибів.

Тут відображаються всі поточні параметри технологічного процесу, керуючі величини і дійсні положення приводів. Синім кольором виводяться задані й розрахункові величини, чорним - дійсні. Сірі цифри на білому фоні і світлосині цифри на синьому фоні відображають неактуальні параметри. Сірі кольори цифр на синьому фоні відображають задані ручним керуванням параметри. Сірі кольори цифр на сірому фоні відображають поточні неактуальні параметри.

Графіки температур.

Відображаються всі виміряні і розраховані параметри клімату, керуючих сигналів, сигнали зворотного зв'язку з приводами.

За бажанням можна включити будь-яку комбінацію графіків і задати графікам будь-які кольори.

Вікно введення і редагування фаз процесу вирощування.

Параметри фаз процесу вводяться в цьому вікні при першому запуску. Всі налаштування зберігаються з можливістю коригування.
Можна задати як автоматичні фази так і безпосереднє (ручне) управління виконавчими механізмами.

Наступні вікна застосовуються рідко, більшість тільки при початковій настройці.

Рекомендовано переглянути.
Тут розкрито основні можливості приладу.

Установки.

Програмно-апаратні дозволи.
Тут вводяться дозволи оператора якими ресурсами і технічними засобами може і повинен управлять прилад в управлінні процесом.

Використовувати атмосферу
- Включено:
- Можна використовувати повітря атмосфери для вентиляції камери в цілях:
- Зниження концентрації СО2
- Охолодження (якщо температура повітря атмосфери нижче температури повітря в камері)
- Осушення (якщо температура повітря атмосфери нижче температури повітря в камері)
- Вимкнено :
- Не можна використовувати повітря атмосфери для вентиляції камери.

Використовувати охолоджувач
- Включено:
- Можна використовувати охолоджувач (холодний теплообмінник, кондиціонер) для охолодження суміші повітря в цілях:
- Охолодження
- Осушення
- Вимкнено :
- Не можна використовувати охолоджувач (холодний теплообмінник, кондиціонер) або охолоджувач відключений.

Використовувати нагрівач
- Включено:
- Можна використовувати нагрівач (гарячий теплообмінник, ТЕНи) для нагрівання суміші повітря
- Вимкнено :
- Не можна використовувати нагрівач (гарячий теплообмінник, ТЕНи) для нагрівання суміші повітря
або нагрівач відключений.

Збільшувати частоту при охолодженні
- Включено:
- Можна збільшувати частоту обертання вентилятора вище заданої в фазі до рівня
"частота верхня межа" у вікні введення "Обмеження положень приводів" для збільшення
потужності охолодження пропусканням більшої кількості суміші повітря через холодний
теплообмінник або забором більшої кількості повітря атмосфери при його неповній
відповідності умовам охолодження
- Вимкнено :
- Не можна збільшувати частоту обертання вентилятора вище заданої.

Використовувати осушення
- Включено:
- Можна використовувати осушення переохолодженням суміші повітря з наступним його догрівом нагрівачем
- Вимкнено :
- Не можна використовувати осушення переохолодженням суміші повітря з наступним його догріву
нагрівачем або нагрівач, охолоджувач або атмосфера відключені.

Використовувати зволоження
- Включено:
- Можна використовувати зволоження подачею пари або розпиленням води форсункою
- Вимкнено :
- Не можна використовувати зволоження подачею пари, розпиленням води форсункою або вони відключені.

Обмежувати атмосферу для зменшення ризику розморожування теплообмінника
- Включено:
- Можна обмежувати рівень відкриття атмосфери для того щоб в морози зменшити ризик
розморожування теплообмінників з замерзаючим теплоносієм (вода, слабкі антифризи).
Значення мінімальної усередненої температури суміші повітря підходячої до першого
теплообміннику задається у вікні введення "Рівні" рядок
"- рівень мінімальної температури суміші перед 1-м теплообмінником"
- Вимкнено :
- Не можна обмежувати рівень відкриття атмосфери для того щоб в морози зменшити ризик
розморожування теплообмінників.

Включення насоса циркуляції гарячого теплоносія в холодний час на постійно
- Включено:
- Насос циркуляції гарячого теплоносія включений завжди при роботі вентилятора для того
щоб в морози зменшити ризик розморожування теплообмінників з замерзаючим
теплоносієм (вода, слабкі антифризи).
Значення мінімальної температури повітря атмосфери нижче якої автоматично
включиться насос перекачування гарячого теплоносія задається у вікні введення "Рівні" рядок
"- рівень температури постійного включення насосу циркуляції гарячого теплоносія"
- Вимкнено:
- Не можна використовувати включення насоса циркуляції гарячого теплоносія на постійно при
роботі вентилятора для того щоб в морози зменшити ризик розморожування
теплообмінників.

Застосувати зміщення у роботі жалюзі атмосфери і рециркуляції
- Включено:
- Застосовано зміщення 35% в роботі жалюзі атмосфери і рециркуляції для зменшення
опору руху повітря через жалюзі (повітряні клапани)
Включається тільки в разі коли привід жалюзі рециркуляції підключений окремо від
приводу жалюзі атмосфери на свій самостійний порт отримання керуючого сигналу.
- Вимкнено:
- Не застосовуючи зміщення 35% в роботі жалюзі атмосфери і рециркуляції.

Застосувати управління охолодженням за системою "кондиціонер"
- Включено:
- Застосовано управління охолодженням за системою "кондиціонер".
Особливості даного підключення та управління полягають у тому, що кондиціонер підключається до змішувальної камери через свої жалюзі кондиціонера паралельно жалюзям рециркуляції, які у випадку охолодження тільки кондиціонером виконують роль обвідного жалюзі кондиціонера, а у випадку охолодження атмосферою виконують своє завдання управління рециркуляцією повітря камери.
- Вимкнено:
- Не застосовуючи управління охолодженням за системою " кондиціонер" або кондиціонер вимкнений.

Застосувати відображення "червоних" сигналів тривоги
- Включено:
- Застосовано відображення "червоних" сигналів тривоги на робочих вікнах приладу які
відображають вихід параметрів процесу регулювання (температури компосту і повітря,
вологість повітря, прийняті положення виконуючими мехенізмами) за контрольні
відхилення. Контрольні відхилення вводяться у вікні введення "Сигнали" рядки
" - сигнальне відхилення по температурі компосту"
" - сигнальне відхилення по температурі повітря"
" - Сигнальне відхилення по вологості повітря "
" - Сигнальне відхилення по приводах "
Застосування включення "червоних" сигналів тривоги дозволяє візуально і оперативно
контролювати справність виконавчих пристроїв і наявності достатніх ресурсів
нагрівача і охолоджувача.
- Вимкнено:
- Не застосовуючи відображення "червоних" сигналів тривоги на робочих вікнах приладу.

Відображати неактуальні розрахункові температури компосту і повітря
- Включено:
- Застосовано відображення неактуальних розрахункових температур компосту і повітря на
робочих вікнах приладу.
- Вимкнено :
- Не застосовуючи відображення неактуальних розрахункових температур компосту і повітря на
робочих вікнах приладу.

СО2 не враховується
- Включено:
- Концентрація вуглекислого газу СО2 не регулюється або датчик СО2 відключений

Надлишкова вентиляція СO2
- Включено:
- Концентрація вуглекислого газу СО2 підтримується в концентрації не нижче заданої,
надлишкова вентиляція атмосферою може застосовуватися для охолодження і осушення.
Атмосфера може застосовуватися для охолодження і осушення.

Точна підтримка концентрації СO2
- Включено:
- Концентрація вуглекислого газу СО2 підтримується в заданій концентрації. атмосфера
не може застосовуватися для охолодження і осушення понад рівень необхідного для зниження
концентрації СО2.

Накопичення СO2
- Включено:
- Концентрація вуглекислого газу СО2 підтримується в максимальній концентрації,
жалюзі атмосфери відкриті на мінімальному заданому рівні. Атмосфера не може
застосовуватися для охолодження і осушення.

 

Обмеження положень приводів.

Тут вводяться обмеження положень виконавчих приводів для вибірки вільного ходу кранів і жалюзі, а також обмеження мінімального і максимального відкриття (досягнення) їх згідно міркувань оператора. Розмірність введених значень - відсоток. Мінімальне значення = 0, максимальне = 100. Сенс обмежень в інформуванні системи в яких діапазонах їй дозволено керувати не виступаючи за задані межі ніколи. Верхнє значення параметра не може бути нижче нижнього значення того ж параметра, але може бути йому рівне.

Атмосфера нижня межа - зазвичай ставиться максимальне значення при якому ще не відбулося відкриття жалюзі. З міркувань оператора за відсутності датчика СО2 і необхідності вентилювати камеру "атмосфера нижня межа " може ставитися з дещо більшим значенням для примусової вентиляції камери, а надлишок що приходить з повітрям атмосфери холоду взимку і тепла влітку автоматично компенсують нагрівач і холодильник, які в цьому випадку повинні бути включені обов'язково.

Атмосфера верхня межа - зазвичай ставиться максимальне значення 100.

Рециркуляція нижня межа - зазвичай ставиться мінімальне значення 0.

Рециркуляція верхня межа - зазвичай ставиться максимальне значення 100.

Охолоджувач нижня межа - зазвичай ставиться максимальне значення при якому ще не відбулося відкриття крана холодного теплоносія. У разі застосування підключення за системою "кондиціонер" встановлене значення = 0 має сенс того що якщо кондиціонер вимкнено то рециркуляцію повітря камери регулює тільки жалюзі рециркуляції що знаходиться в протифазі з жалюзями атмосфери (щоб не було нерегульованих підсосів повітря паралельно штатним жалюзям рециркуляції).

Охолоджувач верхня межа - зазвичай ставиться максимальне значення 100.

Нагрівач нижня межа - зазвичай ставиться максимальне значення при якому ще не відбулося відкриття крана гарячого теплоносія. У разі застосування ТЕНів "нагрівач нижня межа" означає постійне включення ТЕНів з мінімальною потужністю в % від встановленої.

Нагрівач верхня межа - зазвичай ставиться максимальне значення 100. У разі застосування ТЕНів їх максимально використовувану потужність можна обмежити зниженням задаваємого значення "нагрівач верхня межа".

Зволожувач нижня межа - зазвичай ставиться максимальне значення при якому ще не відбулося відкриття крана пари. У разі застосування форсуночного зволоження "зволожувач нижня межа" = 0.

Зволожувач верхня межа - зазвичай ставиться максимальне значення 100. У разі застосування крана пари "зволожувач верхня межа" визначають експериментально з метою не допустити перезволоження.

Дегазація: верхня межа атмосфери - обмежує максимальне значення відкриття атмосфери при наявності датчика СО2, щоб не допустити пікового надлишкового вентилювання камери при перехідних процесах регулювання концентрації СО2. Визначається експериментально.

Частота верхня межа - обмежує максимальну частоту обертання вентилятора. При включеному "збільшувати частоту при охолодженні" у вікні введення "Дозволи"
частота збільшується саме до цього значення.

Жалюзі кондиціонера нижня межа - ставиться при включенні охолодження за системою "кондиціонер". Не дозволяє при працюючому кондиціонері перекривати потік охолоджуваного повітря повністю, в цілях захисту кондиціонера від позарежимної роботи.

Жалюзі кондиціонера верхня межа - ставиться при включенні охолодження за системою "кондиціонер". Обмежує максимальний потік повітря через кондиціонер заниженої продуктивності. У разі застосування підключення за системою "кондиціонер" і при включенні кондиціонера його значення не перевищує значення "охолоджувач верхня межа".

Рівні спрацювань, потужність ТЕНів.

Тут вводяться рівні спрацьовування програмно-апаратних рішень, рівні включення приводів, фактична настройка перетворювача частоти, потужність ТЕНів.

Рівень різниці температур для застосування охолодження атмосферою - зазвичай ставиться значення = 0... +3 градусів. Температура всередині камери вирощування порівнюється з температурою повітря атмосфери і якщо різниця більше заданого значення то автоматично дозволяється використання атмосфери для охолодження повітря камери. Для застосування даного параметра повинен бути включений прапорець "- використовувати атмосферу" у вікні "Програмно-апаратні дозволи".

Рівень мінімальної температури суміші перед першим теплообмінником - зазвичай ставиться
значення = 5... 7 ' С. По процентному відкриттю атмосфери і рециркуляції визначається приблизна середня температура перед першим теплообмінником і якщо вона менше заданої то система забороняє відкриття атмосфери вище межі що забезпечує середню температуру суміші перед першим теплообмінником не нижче заданого значення. Для застосування даного параметра повинні бути включеними прапорці "- обмежувати атмосферу для зменшення ризику розморожування теплообмінника" і "- включення насоса циркуляції гарячого теплоносія в холодну пору постійно" у вікні "Програмно-апаратні дозволи".

Рівень температури постійного включення насоса гарячого теплоносія - зазвичай ставиться значення 3'C. При зниженні температури атмосфери нижче заданого значення автоматично включиться насос циркуляції гарячого теплоносія (навіть якщо нагрів не використовується) для того щоб перекачувати теплоносій по теплообміннику і не дати струменям холодного потоку розморозити теплообмінник. Для застосування даного параметра повинні бути включеними прапорці "- обмежувати атмосферу для зменшення ризику розморожування теплообмінника " і "- включення насоса циркуляції гарячого теплоносія в холодну пору постійно" у вікні "Програмно-апаратні дозволи".

Рівень включення вентилятора - зазвичай ставиться значення = 1. Рівень заданої або розрахункової частоти при якому включиться вентилятор.

Рівень включення насоса холодного теплоносія - зазвичай ставиться значення = 1. Рівень відкриття крана холодного теплоносія при якому включиться насос перекачування холодного теплоносія або рівень відкриття жалюзей кондиціонера при якому включиться кондиціонер (при системі управління охолодженням "кондиціонер").

Рівень включення насоса гарячого теплоносія - зазвичай ставиться значення = 1. Рівень відкриття крана гарячого теплоносія при якому включиться насос перекачування гарячого теплоносія або включиться партія ТЕНів якщо на неї підключений вихід.

Налаштування перетворювачів частоти: максимальна частота при 10V управління - ставиться значення максимальної вихідної частоти перетворювача при 10 V управління.

Потужність ТЕН1... ТЕН6 - ставиться значення потужності груп ТЕНів. Притому ТЕН1 - група максимальної потужності, ТЕН2 - група наступної найбільшої потужності і т.д. до ТЕН1 - група мінімальній потужності. Якщо груп менше 6 то будь-яким з непідлюченних ставиться потужність = 0.
Включення ТЕНів відбувається в такій послідовності щоб скачки потужності були мінімальними, а потужність в точності відповідала заппришеній системою.

Люфти приводів.

Тут вводяться люфти приводів, гістерезис програмних переходів, обмеження максимальних значень змін керуючих величин.

Люфт приводу атмосфери (рециркуляції, охолоджувача, нагрівача) - визначається експериментально певне число у відсотках, означає середній люфт відповідного приводу при зміні його напрямку обертання.

Гістерезис переходу на нагрів (зволоження) - штучне запізнювання включення нагріву після охолодження (зволоження після осушення) для економічного використання ресурсів тепла- холоду і уникнення "брязкоту" управління по теплу і вологості (частого переходу з нагріву на охолодження і з осушення на зволоження).

Верхній + і нижній - межі керуючої величини тепла (вологості, дегазації) - зазвичай ставиться значення 5'С. Обмеження максимального значення зміни керуючої величини по теплу (вологості, дегазації).

Коефіцієнти параметрів.

Тут вводяться коефіцієнти ефективності:
- виконавчих пристроїв по забезпеченню вентиляції (атмосфера),
- охолодження (охолоджувач), нагрівання (нагрівач) ;
- керуючих величин тепла, частоти, дегазації обчислюваних системою ;
- властивостей параметрів зміни стану повітря в камері вирощування і компосту.

Коефіцієнти визначаються експериментально для конкретного виробництва і заявлених параметрів виконавчого обладнання в комплексі: як то температура холодного і гарячого теплоносія, теплообмінна здатність теплообмінників, продуктивність циркуляційних насосів, продуктивність вентилятора, застосована виконавча апаратура з приводами (жалюзі, крани холодного і гарячого теплоносіїв). Послідовність, спосіб та умови визначення кожного коефіцієнта регламентовані.
Для середньостатистичного комплексу кліматичної апаратури коефіцієнти мають наведене на фото значення.

Сигнали.

Тут вводяться сигнальні параметри головного вікна приладу: номери фаз процесу - яким кольором буде світитися прапор фаз, виходу температури чилера і температури котла за сигнальні межі, вихід температури компосту за граничну, сигнальне відхилення по температурах компосту, повітря, вологості повітря, сигнальне відхилення по приводах.

Завдання.

Тут вводяться завдання на виконання приладом.

Задати жорстке переохолодження компосту при температурі атмосферивише'C - при недостатності потужностей охолоджувача (чилера, кондиціонера) або його відсутності для охолодження компосту на фазах зарощування є необов'язкова можливість неконтрольовано переохолоджувати компост повною встановленою потужністю охолоджувача або нічною прохолодною атмосферою з метою неперегріву компосту вдень при підвищенні температури атмосфери.

Відправлять SMS про... - відправляється SMS із затребуваною інформацією на мобільний телефон або кілька телефонів. SMS з різним типом інформації можна розсилати різним абонентам (наприклад: про параметри технологу і одночасно черговому оператору, про відсутність електроживлення - енергетику і технологу, про вихід за сигнальні відхилення - тільки оператору, про загасання котла або перевищенні його температури вище небезпечної (котел на дровах) - опалювальнику або оператору, недостатності охолодження чиллером (кондиціонером) або його відмову - енергетику і технологу).

Налаштування SMS.

Тут вводяться налаштування часу відправлення SMS.

Реалізація охолодження.
Охолодження здійснюється плавним відкриттям жалюзі атмосфери, крана холодного теплоносія, жалюзі кондиціонера залежно від технології, дозволів оператора і температури навколишнього середовища.

При : + дозволеному застосуванні атмосфери
+ Температурі атмосфери нижче ніж у камері вирощування
+ Дозволі не підтримувати високий рівень СО2 або роботі без датчика СО2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Для охолодження використовується повітря атмосфери


При : + недостатності охолодження через підвищення температури атмосфери
+ / - Відсутності охолодження чиллером або кондиціонером
+ Дозволі підвищувати частоту обертання вентилятора
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Підвищується частота вентилятора до дозволеного максимального значення
(для збільшення охолодження пропусканням більшої кількості повітря)


При : + дозволеному застосуванні охолоджувача
+ Використанні по максимуму охолоджуючих ресурсів атмосфери                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Для доохолодження використовується чиллер або кондиціонер


При : + температурі атмосфери вище ніж в камері вирощування
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Атмосфера закривається і охолодження йде чиллером або кондиціонером,
При зниженні температури атмосфери нижче ніж у камері - додається атмосферне
охолодження.

Реалізація нагріву.

Нагрівання відбувається плавним відкриттям крана гарячого теплоносія.
При нагріванні ТЕНами (до 6 груп ТЕНів різної або однакової потужності) їх включена потужність змінюється східчасто але з мінімальним стрибком потужності. Якщо встановити потужностях
0,5 - 1 - 2 - 4 - 6 - 12 кВт то скачок потужності буде в 0,5 кВт в діапазоні від 0 до 25,5 кВт.

Реалізація підтримки відносної вологості.

При зволоженні плавно відкривається кран пара або відкривається клапан що подає воду на форсунки зволоження. Притому клапан відкривається періодами тільки на певний вирахуваний час для того щоб не переволожити з надлишком, а весь час підтримувати вологість точно, тобто без гістерезису. Повинно бути включено дозвіл застосовувати зволоження.

Осушення при високих зовнішніх температурах (влітку) проводиться надлишковим переохолодженням суміші повітря для випадання роси з можливим подальшим догріву суміші до необхідної температури.
Осушення при низьких зовнішніх температурах (осінь, зима, весна) проводиться надлишковим забором більш сухого і холодного атмосферного повітря з можливим подальшим догрівом суміші до необхідної температури. Повинно бути включено дозвіл застосовувати осушення.

Для підтримки на фазах зарощування компосту підвищеної вологості й високої концентрації CO2 охолодження проводять системою "зимовий чиллер", практично без забору холодного сухого повітря атмосфери. Того вимагає технологія.

Реалізація підтримки концентрації СО2.

Можливі 4 варіанти завдань на управління.

1. СО2 не враховується
- Концентрація вуглекислого газу СО2 не регулюється або датчик СО2 відключений. Вентиляція проводиться заданням потрібного мінімального відкриття жалюзі свіжого повітря (атмосфери).

2. Надлишкова вентиляція СO2
- Концентрація вуглекислого газу СО2 підтримується в концентрації не нижче заданої,
надлишкова вентиляція атмосферою може застосовуватися для охолодження і осушення.

3. Точна підтримка концентрації СO2
- Концентрація вуглекислого газу СО2 підтримується в заданій концентрації. атмосфера
не може застосовуватися для охолодження і осушення понад рівень необхідного для зниження
концентрації СО2.

4. Накопичення СO2
- Концентрація вуглекислого газу СО2 підтримується в максимальній концентрації,
жалюзі атмосфери відкриті на мінімальному заданому рівні (закриті). Атмосфера не може
застосовуватися для охолодження і осушення