Розрахунок конструкції повітропроводів

Викреслюється тривимірний план будівлі, кресляться рукава всередині камери, кліматична установка, місця входу свіжого повітря і викиду повітря з камери, витяжний вентилятор при його наявності в схемі. При побудові схеми повітропроводів виходять з фактичної конструкції будівлі, розташування рукавів всередині камери, розташування кліматичної установки. Повороти повітроводів закруглюють для зменшення енерговитрат і зниження шумності при експлуатації. Перетини повітроводів по можливості роблять близькими до квадратних або круглими.
Після визначення форм повітроводів і розрахунків їх перетинів всі повітроводи викреслюються в масштабі на тривимірному плані будівлі, а потім розбиваються на окремі конструктивні елементи: прямі ділянки, повороти, розгалуження та інше. Це дозволяє уникнути "вузьких" місць у конструкції кліматичної системи ще на етапі проектування, домогтися рівномірності розподілу повітряних потоків і енергоефективності системи в експлуатації.

Кліматична система з двопоточною кліматичною установкою, розводкою на два рукави, горизонтальним забором свіжого повітря через стіну коридору.Кліматична система з трипоточною кліматичною установкою, розводкою на два рукави, горизонтальним забором свіжого повітря через стіну коридору.Кліматична система з трипоточною кліматичною установкою, розводкою на два рукави, вертикальним забором свіжого повітря через стелю коридору.Вихідні параметри для розрахунку перерізів повітроводів:
- Потік повітря через вентилятор - 225 куб.м/год на 1 тонну завантаження компостом.
- Швидкість повітря в повітроводі рециркуляції - до 4 м/с
- Швидкість повітря в повітроводі свіжого повітря - до 6 м/с (якщо охолодження передбачається виконувати використовуючи тільки атмосферу без чилера то до 4 м/с)
- Швидкість повітря після вентилятора - не більше 10 м/с
- Швидкість повітря у підвідних повітроводах - не більше 4 м/с
При великих швидкостях потоків повітря різко зростає потужність споживана вентилятором кліматичної установки, збільшується шумність.

Приклад

Приклад розрахунку планується до розміщення 20.04.2014.